Ayudanos Con Una Donacion :)

NUEVO MATERIAL EN NUESTRO BLOGG VISITALO --->

miércoles, 26 de febrero de 2014

10 Canciones en el idioma mam de guatemala (Lajuj B'itz toj kyol mam)

TAL WIX * (Gatito)
Tal wio, *
Tal wio chitzin tnanejiy,
Ma b’ant teya twa,
lu’ ma kub’ two’ mex,
q’manxa te nana mi chin
wanwe jalen, mo’chinx toj chnab’,
ma chinxa’ b’ixil.

Wix, wio,  *
tal tb’anel wix nchi tzyet ich’ tu’n,
twutzitija wajb’il wi tu’n wok te wio * tu’n
wokxa’ toj  tkayb’il ja tu’n tetz wina tuk’a
nxky’ aqa abjo tb’anel tanib’a.
JUN EK’ (Un Pollo)
Ati jun ek’ wali tib ‘aj tapi
Ati jun ek’ wali tib ‘aj tapi
Ati jun ek’ ati jun ek’, ati
Jun ek’ wali tib’aj tapi.

Ati cab’e’ ek’ wali tib’aj tapi
Ati cab’e’ ek’ wali tib’aj tapi
Ati cab’e’ ek’ ati cab’e ek’ ati
Cab’e’ ek’wali tíb’aj tapi.

Kukxsu’n kpomel toj jwe’.JUN PAKA’L (Una Mariposa)
Jun paka’l in Lipan, in lipan
q’ante jun ti’j, q’ante jun ti’j.

Atzan tal ti’j jun b’ech
In ojlaw, in ojlan,

A pak’al in lipan, in lipan
Saq te tij, saq te tij
Ajtzan tul tij jun kjo’n

In ojlan, in ojlan.

OYAJ (Un Regalo)
Oyaj oyaj in tzaj q’on
Npwoqe’ Wije, wuje, nxjab’e (bis)
Tzalajb’il tzalajb’il in qo
Tzequn, inqo tzequn.

Aju xnaq’tzib’ile kyekuxix,
In chintzalaje’, tuntzun nb’ent ju
xchine’ u’j, exnb’entju tz’ib’ine’
aju ntz’tye kin ju xnaq’tzale’,
inchin tzalaje, inchitzalaje, inchintzalajeA JOS TWI NQ’OB’E’ (Los dedos de mis manos)
Jun, kab’e oxe,
kyaje, jwe’ qaq,
wuq, wajxaq, b’eljuj, lajuj
lajuj twite nq’obe’ lajuj  twite nqane’
Jun, kab’e oxe.
kyaje, jwe’ qaq,
wuq, wajxaq, b’eljuj, lajuj

lajuj twite nq’obe’ lajuj  twite nq’ob’e.

JUN B’I’X (Un Pollito)
Jun b’ix q’ant tij
matxe tz’etz toj jos
tzun njajkalen tutz pen
tzun nb’itzenjun tb’itz

Un pollito amarillo
hoy salió del cascarón
va corriendo por el patio

va cantando una canción---------------------------------------NCHI TZALAJ (Estan Alegres)
Nchi tzalaj tzunju k’wal (3)
ma chex toj tja xnaq’tzb’il.

K’oke toj xnaq’tzb’il
tuke tzalajb’il tun tzun tb’itkun
toj kyol ex toj jun yol (2)

Nchi tzalaj tzun ju k’wal (3)

ma chex toj tja xnaq’tzb’il.
JUN TAL ICH’ (Un Ratoncito)
Jun tal i’ch’ (bis) in wan
tzalani, in wan tzu chix
in wan wab’j, in wan jal.

Teko teko teko
matxi tzul we ntxu
teko teko teko
in chin tzalaj we’
tq’ij ntxuye ja’lo
teko teko teko
qo’qe b’in te
teko teko teko

jun te’ qtxu ati.
PATZ (Un Pato)

Ati jun we’  npatz
Kwa, kwa , kwa ( kab’ e maj )
In china toj che’w a’b’ix

Kwa, kwa , kwa ( kab’ e maj )

JUN B’I’X (Un Pollito)
Jun b’ix q’ant tij
matxe tz’etz toj jos
tzun njajkalen tutz pen

tzun nb’itzenjun tb’itz

TJA XNAQ’TZB’IL (La Escuela)
Ma chinx weye toj tja xnaqtz’b’il
Ok kib’tweye xnaq’tzan
Ok kib’tweye tz’ib’en

Ok kib’tweye wun.
QO’ TO TJA XNAQ’TZB’IL B’ITZIL (Vamos a la escuela a cantar)
Ma chinxe toj tja xnaq’tzb’il
timtzim tb’ant ntzi’b’ne’
qa mixti’ xin xnaq’tzane
ja ku’ tzul toj nnab’le yajxitel
Qo xnaq’tzan qib’, qo xnaq’tzan qib’

Toj te’ tja xnaq’tzb’il nb’enti
qkyaqlix tun qxnaq’tzante qib’.

Qo’qe’ qo’qe’ toj ju’ tja xnaq’ tzbil (b’itz)
Ok b’entil qtz’ib’an ex kb’entil qschin u’j
(b’itz)

Aj tzaj ye’k’u’n tu’n ju’ xnaq’tzal (b’ itz)

9 comentarios:

visitors

free counters
Mendez Loayes. Con la tecnología de Blogger.