RECUERDOS DE SAN JUAN OSTUNCALCO

Tanto tiempo que ha pasado que si miramos en esta imagen pareciera que fuera tomada solamente ayer, pero ahora podemos ver un San Juan Ostuncalco diferente y todo gracias a ustedes.

YoHabloMam.com es una pagina sin Lucro alguno

YoHabloMam.com es una pagina sin lucro alguno nuestro unico interes es darle a conocer al mundo de nuestro vello idioma.

Sean todos bien venidos a nuestro blogg YoHabloMam.com

Bienvenidos a nuestro blogg dedicado especial mente a nuestra gente Maya Mam de toda Guatemala y del resto del mundo.

YoHabloMam.com en la Historia de San Juan Ostuncalco.

San Juan Ostuncalco una leyenda frete el mundo entero, Siempre impresionante he inolvidable.

San Juan Ostuncalco Impresionante y Asombroso

YoHabloMam.com Parte Oficial de Ostuncalco TV Online OTVO traendoles lo mejor en entreteniemento y todo lo que pasa en nuestro querido San Juan Ostuncalco y lugares circunvecinos.

Ayudanos Con Una Donacion :)

NUEVO MATERIAL EN NUESTRO BLOGG VISITALO --->

jueves, 27 de febrero de 2014

Cuentos en Mam (Laj toj kyol mam)

KYAQ TTXO’W

Jun maj xi’jun mu’x txin, kayeltz tya, naqchoq taya taq

tja, exsin toj k’ul, nimxtaq tze attaq toj tb’e. Q’i’n tal
tchi’l ex nchmon b’ech ntojil b’e, atzanjo tej nb’ettaq
oktzin ka’yin tu’n jun xo’j, me atej xo’j pon tk’uj ti’j,
b’exsin nej twutz, atzaj tej tpon tja tya, okxsin tku’k tej
xo’j toj twatb’il ex toj txo’wj tya txin, oktzin toq tq’o’xn-
tyuchb’il tya txin, ex tka’yb’il, atzaj tej tpon txin tja tya,
q’olb’en te tya, me mix e’la tniky’te qa nya tyataq tku’k
toj two’x. Chitzin txin te tya nintzqexix twutza!, te ka’y-
b’ilte b’anxix, nintzqexix txkyne! te b’ilteya b’anxix.

O’kxsin txi twan tejo xo’j ajo txin e x mixja’ u’ta tja.


 JUN OJQLAL TI’K TE XIKY KYL TX’LO TXUK

Jun maj, nb’et taq jun xiky toj k’ul tk’lun tib’ tuk’el jun tx’ixtxuk. Tkayente’xiky jun tx’ix txuk cheb’a nb’et; jawnkayin ti’j ex xi tq’man nlay kub’ wi’je tu’na chi xikyjo te.
Tzaj tzun te tx’ix txuk toj twi’ tij’j, ex xi tq’man: Qo’chaqa ojqelel tib’aj tu’n qpon tzmax tib’aj jun wutz chi’n, alkye ma pon, ex tu’n tul te tnejel tzalo, chi te tx’ix txukjo te; ex kulzun chi te xikyjo. Xi tzun qe kyb’ettzuntz. A te xiky nej japun twi’ wutz. Ajtz kayen ti’jtzajtz, otaq kyij jilj te tx’ix txuk tu’n, kub’ qe tzun jun i’p txe tqan jun tze ayolte’ txi’x txuk.
Iky’ ch’in tna’1 tu’n, mixa’ iwlitl tej tx’ix txuk tu’n tej tjapan.
Njaw katpaj tzuntz lejolte’ tx’ix txuk, mixa’ kub’atl ti’j tu’n, qun noq tzaj t-tolintl te’ tx’ix txuk tib’ twutz kub’1 e’ atle’j tx’ix txuk  kamb’a toja ojqel tib’el kub’ kyximan. Noqx el tej  xiky toj t-tx’ixb’.

 B’YOL PICH’

Kimjun pich’ twitzjun k’wal atzan k’wal xi’
Chalte extwa: Alke sab’yonteya
Chij, alzante’ pich okxtjaw
Yolin; jun k’wal xonwe’ye
Ta’n jan ab’j twi’ witz chija
Pich’, atzanja kwal
Oktqana’n tkuj pich’ exja
Twi’ tal pich’ ex xiti’ntja.  Ex
Xiltq’on twa x’in ex tkwa a’.
 B’AN WIX

A ti jun maj jun wio inxix ntzalaj tuntzun xix knet tchi’ ich’   **
toj k’u1, pon jun amb’il lu tuqil xtix el yatchi’ kub’tenxix
b’isil.     

Pontzun jun k’wal ex xi yolin te wio txix ju ntb’isin a tzun.
Wio xitman qa tun tpaj tchi’ nokyal, a tzun k’wal tza-
Laj tij wio xi tin tjan. 

EX’ Q’OL Q’INUMAL
Atitoq jun xjal q’inum a titoqtzun jun talun in kub junjun
tjos qlan puak ex atzunte xejal lu tabj’iltoq tun tximan tij
qonik’an ul toj txim tu’n tkub’ tb yo’n talun tuntzun tez
txqan q’an tpuak toj tku’jek’ atzunte ek’ oje k’ub’san
tu’n lan k’ub’ b’yon, mataq’na k’ub’ tximante xjal ex
kub’ tb’yo’n chitzunte xjal qa ik k’elitz’ txqan q’an pwak
toj tquj ek’ atzun tkym ek’ oje oq’ tij kun mixtite etz toj
tkuj.
Qumtzun mlay pon tk’u’ja ti’j tqan q’inumal tzalajxa
Tuk’il ati teya.

AJ SI’WIL

 Ati jun xjal okx taq taq’inju tu’n tiqan tze jun jun q’ij

matxitaqlo b’ent lajuj ab’q’i atitoqtzunjun tze tal b’ox-
taq atzun to k’uxb’il txe tz’e tun taj a’ toj tq’ob’
ok’xtzun xi tb’inju jun q’oj
q’oj toj wi’yj wx xi tb’i’n
tiquntzin chin q’wel tb’ y-
oniya kun kuxmqine ex mixti
wile tuna qun wune in tz’aja
jb’al a tix nchwinqlale.

 ATZ’UNTE XJAL MIXTIX ANJ TIJ TOJ K’UL

K’wal yux chiqe tzun xjal nkaman aqe xjal qa in chi lon
platnix yux aqe tzin Aj tzun tul kal okx aj tul k’wal yu’x
qe tiqun tzun tu’n tpaj nyon tej b’os toq lob’j yux lk tzun
kman xjal.

Xtulb’il triy chiqe tzun xjal Aye qe
k’wal san b’os qe qa in xi’ ktzyu’n
ttxan tx’yan Aj tzun kch’iy Aj tex toj
ktriy xmupit mixti nex tu’n tpaj taqa
tej b’os qe ma txi tzyun txan tx’yan lk
tzan nb’aja chiqe xjal.
 NAJAB’ CHKAB’AL

Ate ojtxi’ ate’ najab’ chkab’al naqakuxtaq toka’ tk’etz
ktanam oy chitzun qa xi’ taq k’ayinju a’ na’j
atzunte qtxu chkab’al tzaj ttxu’jil xi’ oq; ku’x lq’e
maxtzu’ kub’ni atzun jataq taya tnejil matxi’ tzaj
ch’iyi xqan ch’um xjan te qtxu chkab’al qun in echan
qa ti q’eqab’ xi’ tul kanun, inxi’x tinun mo in q’ajti qun
ana’ju tlok tzajni xikye toj mar, exlo aju tu’n tx’ qanju
k’ulb’il tok tijile kyu’n qe’e qman ajkab’.
AYE KLEL IN TAQ CHE KUB’ NAJ
Toj najb’il kyetaqun xjal te San
Juan ojtxi’ a titaq junk’loj a’
atzu, qyetzunjo klel oktaqtzun
te qeya toj b’olin tzi kloj a’
atzun jun maj jun ku okx tpon
tjunil, kub’ qe okx xi kayin toj a’
atitaq jun tilb’ilal jun xpot in
tz’ilpuj taq toj a’ okx tkux
neltaqte atzun tpon lq’e xi
tkayin qa axtaq okx tjatzte
tajaw a’lkx xitintun. Mixti
okyaltz k’wal.
 WEL EX XWAN
Atz’un jun maj ex ti’nju’ Wel tchej tmanj xi tm’an te Xwan q’o b’etil
tu’k’e chej, ja tzalij Xwan, jaxten tíb’aj chej akxtaq neni
b’et el xo’b’ chej te junk an toj b’e. Tel li’pin chej tuk’e
tipumal okte’n ojqalil kujxix. Toj junt b’e.  Atz’u’n tpo’n te;
jun nma’, tla i’kx twe jun majx, xix kul tz’a’q’ wel ex
xwan toj nmal; kma’ atzu’n q’aje naq nq’u b’ete.TZ’PETZA’N
Ati toj jun maj chitzin, jun xjal majxtoq nch’uqti ti’j jun tk’wal, ex kub’ tximan tu txi tz’petzalte toj k’ul, namxtoq tzun txi tz’petzab’aj ex kub’ tnab’en txqan chinaq’ tu’n tzi tiq’in qun b’intltoq tun qa kxel qab’aj tz’petza’ a tzu te tpon q’ij tu’n txi q’ab’aj xi q’inantzutzu te tu’n tkub’ tb’inchan tib’ e xi’tzutzu tuk’I tman, atzu te txi tzyet b’e mi ojtzqin tu’n exjwatz tiq’in jun jun twutz chinaq’ ex b’a kyej t-xon toj b’e atzu kyxi lq’exix xi tman tman te chitzu tyoya tza’lon ma chix tz’alil ik’ni lan tzik’ b’etya chi tyonkuya ajxi’ wulye’ extzu naqx tak’an mojxpe’lo anjtz, mixjon pontl. Atzu txi tk’ayin k’wal min ponxi’ ex tzaj lpe tij b’e ja kyej tq’ona junjun chinaq’ le’x tul tuja, k’waltzute tqan lwily ul a tzute mamb’aj yajxI’tl tulte ex jaw lob’ti tij k’wal tqal tu nej tul.

A TUK  A XIKY
An’a te’ ojtxi’ chitzu nq’umji atoqte’ xiky q’ilte tuk’a msat ja’lo ex b’otz chaq toq chkin, nya kxa’ tlju jalo qun ati jun maj okyal kyib’ xiky tuk’i msat ex xi tq’man msat te xiky q’aye xawanku’ ch’i tuk’aya nmajinax-chaq ch’iwe a tzu chi tka’yinxya jsen chi ka’ yine’ toj, ki chitzu xiky te ex jax tq’on toj twi msat, tzajtzun msatzu ex ch’inaq txi lq’e to k’ul ex jun tky numtz’aj xi lpe’ xiky ti’j xjon okyal tun piajx kyej tzutzu tuk’a xiky te anj tzu’ xiky ex xi qanin te tu tajawja ta’ tuk’aya, ex xi tma’n matxi txi  chkyin, qu’mx majx kyej tzakji chkin te nimaq.

miércoles, 26 de febrero de 2014

10 Canciones en el idioma mam de guatemala (Lajuj B'itz toj kyol mam)

TAL WIX * (Gatito)
Tal wio, *
Tal wio chitzin tnanejiy,
Ma b’ant teya twa,
lu’ ma kub’ two’ mex,
q’manxa te nana mi chin
wanwe jalen, mo’chinx toj chnab’,
ma chinxa’ b’ixil.

Wix, wio,  *
tal tb’anel wix nchi tzyet ich’ tu’n,
twutzitija wajb’il wi tu’n wok te wio * tu’n
wokxa’ toj  tkayb’il ja tu’n tetz wina tuk’a
nxky’ aqa abjo tb’anel tanib’a.
JUN EK’ (Un Pollo)
Ati jun ek’ wali tib ‘aj tapi
Ati jun ek’ wali tib ‘aj tapi
Ati jun ek’ ati jun ek’, ati
Jun ek’ wali tib’aj tapi.

Ati cab’e’ ek’ wali tib’aj tapi
Ati cab’e’ ek’ wali tib’aj tapi
Ati cab’e’ ek’ ati cab’e ek’ ati
Cab’e’ ek’wali tíb’aj tapi.

Kukxsu’n kpomel toj jwe’.JUN PAKA’L (Una Mariposa)
Jun paka’l in Lipan, in lipan
q’ante jun ti’j, q’ante jun ti’j.

Atzan tal ti’j jun b’ech
In ojlaw, in ojlan,

A pak’al in lipan, in lipan
Saq te tij, saq te tij
Ajtzan tul tij jun kjo’n

In ojlan, in ojlan.

OYAJ (Un Regalo)
Oyaj oyaj in tzaj q’on
Npwoqe’ Wije, wuje, nxjab’e (bis)
Tzalajb’il tzalajb’il in qo
Tzequn, inqo tzequn.

Aju xnaq’tzib’ile kyekuxix,
In chintzalaje’, tuntzun nb’ent ju
xchine’ u’j, exnb’entju tz’ib’ine’
aju ntz’tye kin ju xnaq’tzale’,
inchin tzalaje, inchitzalaje, inchintzalajeA JOS TWI NQ’OB’E’ (Los dedos de mis manos)
Jun, kab’e oxe,
kyaje, jwe’ qaq,
wuq, wajxaq, b’eljuj, lajuj
lajuj twite nq’obe’ lajuj  twite nqane’
Jun, kab’e oxe.
kyaje, jwe’ qaq,
wuq, wajxaq, b’eljuj, lajuj

lajuj twite nq’obe’ lajuj  twite nq’ob’e.

JUN B’I’X (Un Pollito)
Jun b’ix q’ant tij
matxe tz’etz toj jos
tzun njajkalen tutz pen
tzun nb’itzenjun tb’itz

Un pollito amarillo
hoy salió del cascarón
va corriendo por el patio

va cantando una canción---------------------------------------NCHI TZALAJ (Estan Alegres)
Nchi tzalaj tzunju k’wal (3)
ma chex toj tja xnaq’tzb’il.

K’oke toj xnaq’tzb’il
tuke tzalajb’il tun tzun tb’itkun
toj kyol ex toj jun yol (2)

Nchi tzalaj tzun ju k’wal (3)

ma chex toj tja xnaq’tzb’il.
JUN TAL ICH’ (Un Ratoncito)
Jun tal i’ch’ (bis) in wan
tzalani, in wan tzu chix
in wan wab’j, in wan jal.

Teko teko teko
matxi tzul we ntxu
teko teko teko
in chin tzalaj we’
tq’ij ntxuye ja’lo
teko teko teko
qo’qe b’in te
teko teko teko

jun te’ qtxu ati.
PATZ (Un Pato)

Ati jun we’  npatz
Kwa, kwa , kwa ( kab’ e maj )
In china toj che’w a’b’ix

Kwa, kwa , kwa ( kab’ e maj )

JUN B’I’X (Un Pollito)
Jun b’ix q’ant tij
matxe tz’etz toj jos
tzun njajkalen tutz pen

tzun nb’itzenjun tb’itz

TJA XNAQ’TZB’IL (La Escuela)
Ma chinx weye toj tja xnaqtz’b’il
Ok kib’tweye xnaq’tzan
Ok kib’tweye tz’ib’en

Ok kib’tweye wun.
QO’ TO TJA XNAQ’TZB’IL B’ITZIL (Vamos a la escuela a cantar)
Ma chinxe toj tja xnaq’tzb’il
timtzim tb’ant ntzi’b’ne’
qa mixti’ xin xnaq’tzane
ja ku’ tzul toj nnab’le yajxitel
Qo xnaq’tzan qib’, qo xnaq’tzan qib’

Toj te’ tja xnaq’tzb’il nb’enti
qkyaqlix tun qxnaq’tzante qib’.

Qo’qe’ qo’qe’ toj ju’ tja xnaq’ tzbil (b’itz)
Ok b’entil qtz’ib’an ex kb’entil qschin u’j
(b’itz)

Aj tzaj ye’k’u’n tu’n ju’ xnaq’tzal (b’ itz)

martes, 25 de febrero de 2014

¿QUE ES UNA CEREMONIA MAYA? ¿QUE ES UN GUÍA ESPIRITUAL MAYA?

¿QUE ES UNA CEREMONIA MAYA? 
La  ceremonia maya consiste en dar gracias al creador y formador por la vida, por la cosecha. En una ceremonia maya se trae el copal, las bolas las candelas se utiliza seis colores.


SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE CANDELAS EN UNA SEREMONIA MAYA.

» El rojo representa la sangre y se coloca a la salida del sol.
» El negro simboliza el descanso, problemas a la caída del sol.
» El amarillo simboliza la vida, la piel   y la vida de la mujer, y se coloca en el norte.
» El blanco es el descanso del ser humano y representa los huesos como también se coloca en el lado  sur.
» El azul es el que representa el espacio que es el cielo y los planetas.
» El verde simboliza la naturaleza y se colocan en el centro del circulo

¿QUE SON LOS GUIAS  ESPIRITUALES?
El guía espiritual es el que orienta o da concejos, por medio de tzulte donde el ajaw responde con una respuesta ya sea positiva o negativa Y también consiste en que todos tenemos un destino por ejemplo:
Ser maestro o medico, cada quien tiene su propia misión como mensajero del creador, el que da la información.

Diferencia entre un Ajkab', Ajq'ij, Ajk'a


¿ QUE ES UN AJKAB´?
Son aquellas  personas que hace  lo bueno  traen lo dulce en la vida, y son lo que liberan a las personas que sufren bajo energías negativas y en trabajo de estas personas es hacer el bien al pueblo, y a las personas y no hacen ningún mal, ni desean algo malo a otras personas.
¿ QUE ES UN AJQ´IJ?
Es la persona que conoce los significas de los días y lo practican y lo hace cuando una persona llega con él y le pregunta cuál es su destino y saca los nawales de las personas.
¿ QUE ES UN AJK'A?
Trae lo amargo en la vida del ser humano puede ocasiones desgracias en la vida y matar a alguien con sus energías negativas y hacen brujerías para que una persona no prospera con su familia lo que él quiere o su misión es destruir una familia con su energía negativa.

visitors

free counters
Mendez Loayes. Con la tecnología de Blogger.